Vi tillhandahåller dessa kurser:

1. Kostnadsfri introduktionskurs
2. Fördjupningskurs
3. Företagsanpassade kurser
Läs mera nedan

Formulär för anmälan, se nedan. 
- - - - - - - - - -

1. Kostnadsfri introduktionskurs - hösten 2008
Såsom nybliven kund hos Eurocredit AB har vi nöjet att inbjuda till en kostnadsfri halvdagskurs. 

Vi behandlar bl.a. grundläggande information om olika företagsformer, betalningsvillkor, dröjsmålsräntor, faktureringsavgifter, kravhantering och hur vi arbetar med era ärenden etc. 

Kurser hålls på följande datum och orter kl. 13.00- 16.30. 

9
april Gävle
16 april Karlstad
6 maj Stockholm
16 maj Sundsvall

Förfrågan eller anmälan sker till Susanne Frisk, tel. 08-57930532 eller fax 08-57930550. Du kan också anmäla Dig via formuläret nedan.
- - - - - - - - - -

2. Fördjupningskurs
Vi har nu på begäran nöjet att erbjuda en fördjup
ningskurs i kunskap om fordringar. Under en heldag fördjupar vi oss i följande områden. Avtal; hur ett sådant sluts, olika avtalstyper. Köp; den vanligaste avtalsformen, rättigheter och skyldigheter. Sumarisk process; hur hanteras bestridanden och tvistiga ärenden. Obestånd; får jag begära min värsta konkurent i konkurs? Preskription; när är det dags att börja städa i kravkorgen? Vi varvar teori med praktiska övningar och tips.

Vem bör delta?
Kursen vänder sig till alla som vill förbättra sin kun-skap och förståelse om hur man praktiskt och med rätt lagstöd hanterar problem och frågor relaterade till fordringsrätten.
Såväl ekonomipersonal, säljare, kredithandläggare som beslutsfattare kommer att ha nytta av den här dagen.

Pris
Rabatterat pris för Eurocredits kunder, 2.900 kronor (4.200 kronor). I priset ingår för- och eftermiddags-kaffe, lunch samt dokumentation med övningsupp-gifter. Obs! Begränsat deltagarantal, detta för att deltagarna skall få så stort utbyte som möjligt av kursen.

Förfrågan eller anmälan sker till Susanne Frisk, tel. 08-57930532 eller fax 08-57930550. Du kan också anmäla Dig via formuläret nedan.

3. Företagsanpassade kurser
Vi tillhandahåller även företagsanpassade kurser.
Kursen anpassas då efter just Ditt företags behov och Dina önskemål. 
Kontakta oss så lämnar vi en offert.


Fält markerade med * är obligatoriska.

Anmälningsformulär:

Företag:
Kundnr :
Namn:
Adress:
Postadress:
Telefonnummer:
Email: *
Kurs:
Ort:
Datum:

Kommentar:
 

- - - - - - - - - -
Frågor 
Har du frågor, kontakta Susanne Frisk på 08-57930532.