Inom Euro Affärsjuridik, som är en bifirma till AB, arbetar vi huvudsakligen med affärsjuridik. För att verka inom affärsjuridiken med goda resultat för våra klienter, krävs lång och praktisk erfarenhet inom många av juridikens discipliner. En sak som kännetecknar affärsjuridiken, är att frågeställningarna uteslutande rör något som kan materialiseras i pengar. Genom praktiskt juridiskt arbete, under många år, med ett stort antal framgångsrikt drivna processer, har vi byggt upp och bygger upp en gedigen kompetens som kommer våra klienter till godo.

Vi arbetar naturligtvis mycket med tvistiga fordringar som kan uppkomma i ´s verksamhet, men vi åtar oss också juridiska uppdrag från klienter på den allmänna marknaden. Vårt arbete med fordringsrätt har gjort att vår erfarenhet är mycket bred inom speciellt detta område.

Vi kan alltså hjälpa Dig och Ditt företag med:

Förhandlingar och processer
Fordringsrätt
Bolagsrätt
Avtals- och köprätt
Skadeståndsrätt
Fastighetsrätt
Hyres- och entrepenadrätt
Obestånd och indrivning
Försäkringsrätt
Konkurshantering
Konkursbevakning och kontroll av ansvarsgenombrott


Vår ledstjärna är att vara den "ettriga juristbyrån" som presterar ett gott resultat med högt tempo i handläggningen.

Vi ger personlig service och vi kan tillvarata de fördelar som ger ett mervärde för våra klienter. Dessutom, men inte minst så har vi en moderat prissättning eftersom vi kan hålla våra overheadkostnader låga.

Vi är godkända av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd varför klientens rättsskyddsförsäkring kan användas i de flesta fall.