Genom vår effektiva och flexibla inkassohandläggning, både i Sverige och utomlands, ser vi till att rätt åtgärd vidtas vid rätt tidpunkt. 

Vi lägger lite personligare prägel på hanteringen varför vi också lyckas bättre. Vi gör en solvenskontroll och ringer Er kund innan rättsliga åtgärder blir aktuella. 

Inget Inkassobolag är bättre än dess inkassohandläggare, därför har vi noggrant utvalda och utbildade handläggare med mångårig erfarenhet. 

Det enda Du behöver göra är att skicka-, faxa en kopia på fakturan till oss, eller fyll i fakturauppgifter i formuläret här som Du mailar till oss. 

>>Fakturaformulär

---
Långtidsbevakning


De fordringar som Du idag bedömmer som utsiktslösa skickar Du till oss, istället för att lägga dem i någon pärm eller på hög. Vi kontrollerar då alla möjligheter för indrivning med de databaser som vi alltid ligger uppkopplade mot. I detta ingår en solvenskontroll av gäldenären. Anser vi att utmätning-/konkursförfarande bör ske, så vidtar vi omedelbart åtgärder.

Det kostar ingenting om vi inte lyckas med indrivningen
Finns inga förutsättningar i nuläget för indrivning så registreras Din fordran i vårt automatiska efterbevaknings-system, där vi år efter år undersöker möjligheten att driva in Din fordran. Denna tjänst kostar Dig ingenting, om vi inte lyckas driva in några pengar. Vid lyckat resultat får vi provision enligt gällande prislista. Samtliga kostnader till kronofogden, konkursförvaltare m m står för om vi misslyckas.