EUROCREDIT AB bildades 1988 och är ett av Sveriges ledande företag inom Inkasso, Kreditupplysningar och Finans. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi är ca. 30 anställda med gedigen kunskap inom våra verksamhetsområden.

Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom IT för att underlätta samarbetet med våra kunder & partners och för att effektivisera kravrutinerna. Såväl stora som små företag och kommuner m.fl. väljer att outsourca sin fakturahantering på oss, kanske delvis beroende på att vi lägger en personligare prägel på hanteringen av inkassouppdrag, vilket har visat sig leda till ett mycket gott resultat för våra uppdragsgivare. Den största delen av vårt arvode på inkassouppdrag är resultatprovision, vilket innebär att vi måste prestera ett gott resultat om vi själva vill ha några intäkter.

I vår hantering ingår det bl.a att vi försöker få telefonkontakt med gäldenären. Vi tycker att resultatprovision är en rättvis debiteringsform så att våra uppdragsgivare inte behöver "kasta bra pengar efter dåliga", vilket skulle bli resultatet om vi istället debiterade fast arvode, timpenning eller motsvarande.

Förutom faktura- finans- försäkrings- och inkassotjänster i Sverige och utomlands så är vi partners med UC och Soliditet/D&B och erbjuder Er både svenska och utländska kreditupplysningar i flertalet länder. Upplysningen kan antingen erhållas On Line via Internet på engelska eller svenska, eller via fax på engelska eller svenska. Givetvis så kan man även ringa och få svar DIREKT. Vi har även skapat en egen kreditupplysning som kallas Eurocontrol. Den är mycket prisvärd och innehåller de väsentligaste uppgifterna, som behövs för ett korrekt kreditbeslut. Eurocontrol är så billigt att alla har råd att kontrollera sin kund.