Du gör jobbet. När Du är klar skickar Du faktureringsunderlaget till oss så ordnar vi resten. Vi sköter utskrift av fakturorna, bokar betalningar och skickar räntefakturor. Om kunden inte betalar i tid skickar vi betalningspåminnelser och inkassokrav. Du får sedan bokföringsjournaler till redovisningen på allt som vi gör.

 Ja, jag är intresserad av fakturaservice, tag kontakt  med mig för närmare information. 

Vi fakturerar ca: st. fakturor per månad.


Företag:
Kontaktperson:
Tel:
Email: