Köp av fordringar/fakturor

Vi köper löpande eller enstaka fakturor när du själv vill, enligt vår förmånliga prislista. Köpet kräver ett kreditgodkännande och vi tar då över all hantering av fakturan eller fakturorna. Du får betalt av oss inom 24 timmar. Vi tar dessutom hela kreditrisken om din kund ej betalar. Du får då mindre administration, bättre likviditet och inga överraskningar beträffande framtida kreditförluster. Vi kan även köpa fakturor utställda på företag inom EU.

Ditt företags riskexponering minskar
Du underlättar även framtida kreditförhandlingar med din bank, eftersom företagets riskexponering minskar och försvinner. Du behöver bara teckna ett traditionellt avtal med oss. Därefter skickar du fakturorna till oss och får efter godkännande betalt "på dan". Eurocredits avgifter är 1,95-3,85% beroende på kreditvärdigheten, volym och hur länge vi samarbetat. Tillkommer gör en mindre årsavgift och administrationsavgift på 25kr/faktura. Är du redan kund hos Eurocredit så bjuder vi på årsavgiften. Genom denna likviditetsförbättring minskar du även kostnaden för att utnyttja andra krediter/leasingavgifter.

Jag är intresserad av fakturaköp, kontakta mig.

Köp av osäkra/avskrivna fordringar

När du trots alla åtgärder, såsom inkasso, kronofogden eller motsvarande, ej lyckats indriva din fordran, då kan vi köpa den. Du får en mindre överlåtningslikvid och samtidigt markerar du mot kunden som ej betalade genom att vi har en automatiserad långtidsbevakning. Hur mycket vi betalar bedöms från fordran till fordran. Ersättningen brukar vara några procent. Givetvis är vi ej intresserade av fordringar på företag som har gått i konkurs. Däremot kan vi köpa en fordran mot en privatperson som är i eller har gjort konkurs.

Du slipper engagera dig i bokföringsteknik
Har du vinster i företaget kan du göra avskrivningen i samband med överlåtelsen till oss och därmed ej engagera dig i bokföringsteknik beträffande avskrivna fordringar.

Kreditförsäkringar

Om du har en årsomsättning på ca 50 miljoner eller mer så kan vi tillsammans med vår partner, som är en av Europas största kreditförsäkringskoncerner, kreditförsäkra hela din reskontra. Dina nuvarande och framtida krediter bedöms då individuellt. Förutsatt att de blir kreditgodkända åsätts de en limit. Det innebär att du kan leverera och fakturera en kund inom limiten utan risk för kreditförlust (förutom självrisk). Denna form av kreditförsäkring är mycket utbredd i Europa och premien är i regel 0,2-0,6 % av omsättningen, beroende på dina kunders kreditvärdighet. Du slipper därmed överraskningar och har lättare för budgetering. Sannolikt blir det även lättare med kreditförhandlingar eftersom din riskexponering minskar betydligt.

Kreditförsäkra enskilda fakturor
För dig som endast vill kreditförsäkra enstaka fakturor när du känner viss osäkerhet, så kan vi tillsammans med våra partners även tillgodose detta behov. I dessa fall blir premieavgiften något högre eftersom det endast gäller enstaka fakturor. Denna kreditförsäkring är mycket enkel att genomföra via din dator och du får svar och kostnader direkt i samband med din förfrågan.

Jag är intresserad av kreditförsäkringar, kontakta mig.