Tid är pengar och effektivitet är en dygd. Genom vår påminnelsehantering uppnår Du en effektiv åtgärd och slipper helt ifrån fortsatt bevakning av Din förfallna faktura.

När Din faktura är förfallen så skickar eller faxar Du en kopia till oss, eller anger fakturauppgifter nedan, och vår avdelning Euro Reskontrabevakning skickar omedelbart en betalningspåminnelse. Om Din kund inte betalar på påminnelsen går ärendet automatiskt vidare för inkassohantering. 

Denna produkt har vi skapat för att redan på ett tidigt stadium uppnå maximal effektivitet och förbättrad likviditet.  För varje påminnelse som vi skickar ut debiterar vi Din kund 40 kronor (exkl moms), vilket tillfaller Dig. 

Kostnad: 40 kronor per påminnelse (exkl. moms)


Skicka påminnelse Dina uppgifter:    
Kundnummer
Email

Jag önskar att Euro Reskontrabevakning skickar påminnelse på följande faktura:  
   
     Org.nr.    
Namn/Email
Adress
Postadress
Tel.nr
Fakturanummer
Fakturadatum
Förfallodatum
Belopp
Dröjsmåls-
räntesats
Fakturan avser